Общи условия

1. Уебсайт и оператори на уебсайт

www.rentforreal.bg се управлява от „РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в София, бул. Цариградско Шосе №16, бл.11, вх.Б, ап. 20, ЕИК 204244420 и банкова сметка IBAN: BG95CECB979010G7313900, BIC: CECBBGSF, телефони: +359876 223 123, +359895 250 261, e-mail: renforreal@gmail.com.
1.1. Вашите правни отношения са с посоченото по горе дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт.
1.2. В случай на съмнение, терминът „RentForReal“ или „ние“ се отнася за операторите на посетения от Вас Уебсайт.

2. Поверителност

С използването на нашия Уебсайт се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност.
„РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“ е регистрирана в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен №424237.

3. Предмет и приемане на Условията на ползване

3.1. Достъпът и използването от Ваша страна на Уебсайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Условия на ползване, включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето. Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Уебсайт. Ако продължите да използвате нашия Уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Преди да ни предоставите лични данни (име, телефон, адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.
3.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия Уебсайт и в нашите Условия на ползване чрез публикуването им на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Условията на ползване редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този Уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

4. Информация за услугите, които този Уебсайт предлага

Подробна информация тук

5. Бисквитки

Когато посетите за първи път нашия Уебсайт, ние Ви уведомяваме изрично, че използваме Бисквитки. С използването на нашия Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате с нашата Политика за бисквитките. Ние ще продължим да Ви уведомяваме за това всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт, докато Вие потвърдите, че разбирате. Политика относно използване на бисквитки

6. Сделки, сключени чрез нашия Уебсайт

Сделките с клиенти, сключени чрез или в резултат на Вашите посещения на нашия Уебсайт, се уреждат от нас. Създаването на обява в нашия Уебсайт се определя от нас и преди да запаметите в системата данните за вашата обява, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Съгласявайки се, Вие се задължавате да не предоставяне лъжливи данни или некоректно съдържание.

7. Средства и сключване на договори

Между „РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“ и клиентите на Уебсайта, не е задлжителното сключването на договор за взаимоотношения. Същото важи и за клиентите в категория, наематели и наемодатели, създаването на договор между тях може да бъде изпълнено само когато и двете страни са съгласни.

8. Достъп до и неизправност на Уебсайта

8.1. Нашият Уебсайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.
8.2. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Уебсайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

9. Собственост, Авторско право и Софтуер

9.1. Освен ако не е посочено друго, нашият Уебсайт, включително цялото съдържание на него като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на „РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“. Всички подобни права са запазени.
9.2. Публикуването от Ваша страна на нашия Уебсайт не съставлява отказ от наша страна от някое от правата във връзка с Уебсайта. Освен ако изрично не е посочено в тези Условия, Вие не придобивате никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашия Уебсайт.
9.3. Целият софтуер, използван на този Уебсайт, е собственост на „РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“, освен ако не се използва софтуер с отворен код. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът, излъчването, показването или представянето на съдържанието на този Уебсайт, не е позволена без получаване на писменото съгласие на "РАПИД СОЛЮШЪНС" ООД.

10. Ползване на нашия Уебсайт

10.1. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
10.2. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.

11. Регистрация и ограничен достъп до нашия Уебсайт

11.1. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или части от него за посетители, които са се регистрирали при нас, освен ако друго не се изисква от приложимото право. За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да (i) попълните съответната регистрационна форма на RentForReal, налична на Уебсайта или вградена в уебсайт на трета страна (лендинг страница) или (ii) да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа, както е описано по-долу. След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, посочващо начин, по който регистрацията следва да се потвърди. Ако не потвърдите регистрацията, ние Ви даваме достъп до ограничена част от нашия Уебсайт за временно ползване. Потвърждение на регистрацията се изисква, за да получите постоянен достъп до ограничената част на нашия Уебсайт и за да закупувате продукти от нас чрез нашия Уебсайт. В резултат на правилна регистрация, Вие ще получите достъп до ограничената част от нашия Уебсайт чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, избрани или предоставени Ви по време на регистрацията (процес на вписване).
11.2. Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски акаунт при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашия Уебсайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.
11.3. От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени данни за идентификация на потребителя, парола или друг вид информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до ограничени части от нашия Уебсайт.
11.4. Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до ограничена зона на нашия уебсайт са придобити от трети страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.

12. Ваши отговорност и задължение за обезщетяване

Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас и пред свързаните с нас лица за вреди и загуби, свързани или произтичащи от Ваше нарушение на тези Условия на ползване и се съгласявате да обезщетите и предпазите от отговорност нас и свързаните с нас лица срещу всякакви претенции или искове на трети страни, свързани или произтичащи от Вашето нарушение на тези Условия на ползване.

13. Контакт, Писмени уведомления, Известия, Въпроси или Оплаквания

13.1. Ние може да се свържем с Вас по пощата, по имейл, с кратко съобщение (SMS), с изскачащо съобщение или по телефона, или да Ви предоставим информация чрез публикуването ѝ на нашия Уебсайт.
13.2. Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез писмо или имейл до (i) rentforreal@gmail.com (ii) операторите на сайта.
13.3 Ние можем да изпращаме индивидуално известие до Вас по имейл, или на пощенския адрес, който сте ни предоставили, или в случай на общо известие до всички наши потребители или клиенти, чрез публикуване на информация на нашия Уебсайт по подходящ начин.

14. Оплаквания (включително оплаквания за авторско право) относно предоставено от потребителите съдържание

В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно в писмен вид или по имейл до rentforreal@gmail.com или на контактите, посочени на нашия Уебсайт и, ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.

15. Извънсъдебни оплаквания и правна защита

В някои държави Вие имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и на право на защита, на което RentForReal е обект. Имате следните възможности: В Република България: Комисия за защита на потребителите, със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/