Политика на поверителност

1. Предмет и приемане на Политиката на поверителност

Моля прочетете тази Политика на поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия Уебсайт и не ни предоставяйте лични данни. С използването на нашия Уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Като приемете нашата Политика на поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата Политика на поверителност чрез публикуване на променените условия на нашия Уебсайт и без други съобщения. Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин.
„РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“ е регистрирана в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идентификационен №424237.

2. Общи положения

2.1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на поверителност.
2.2. Предоставянето на лични данни е доброволно. Все пак без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас.
2.3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу в тази Политика на поверителност. Такова свързване може да включва контакт по имейл и/или обаждане по телефон.
2.4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено в тази Политика на поверителност.

3. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

3.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност: • данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на използване на услугата, по-конкретно име и фамилия, имейл, адрес, и/или телефонен номер; • информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт; • информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация; • информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети; • звукови записи на телефонни разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти.
3.2. Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност.

4. Цел на обработка на данните за Вас

4.1. Ние можем да използваме данните за Вас за следните цели: • Да изпълняваме своите задължения, създаване на истински обяви и предоставяне на реални данни за комуникация между наематели и наемодатели. • Да опазваме нашите и Вашите права и интереси; • Да Ви предлагаме услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу в тази Политика на поверителност; • Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас; • Да персонализираме използването на услугата ни (наемане/отдаване на недвижими имоти); • Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.
4.2. Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в тази Политика на поверителност.

5. IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение

5.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.
5.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до: (i) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и (ii) ресурсите, до които имате достъп.
5.3. Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на RentForReal.

6. Съобщения и известия

6.1 Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате съобщения, обаждания или известия по всяко време: • посредством използването на специална връзка, предоставена в съобщението и/или известието • чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти, e-mail rentforreal@gmail.com или чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.
6.2 Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме съобщения и/или известия.

7. Местоположение на съхранение и обработка на данни

Данните, които събираме от Вас, се обработват и съхраняват единствено в границите на България, на подсигурени сървъри, до които имат достъп само служители на фирма „РАПИД СОЛЮШЪНС ООД“. Данните, които съхраняваме не се прехвърлят или предоставят на лица извън организацията.

8. Разкриване на Ваши данни

Ние можем да разкриваме и/или предоставяме Ваши лични данни на нашия собственик на капитала. Ние можем допълнително да разкриваме Вашите данни пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото право

9. Връзки към или от други уебсайтове

Нашият Уебсайт може понякога да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни производители, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на платежни услуги или платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google или Twitter. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да подавате данни към тези уебсайтове.

10. Регистрация чрез уебсайт, собственост на трета страна

Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате чрез уебсайт на трета страна, по-конкретно чрез платформа на социална мрежа като Facebook. В такъв случай, вие можете да щракнете върху бутона “регистриране чрез (Facebook)” в регистрационната форма и да се впишете към уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни (по-конкретно име, фамилия, и имейл адрес) се взимат от този уебсайт на социална мрежа и се изпращат до нас. Ако се регистрирате чрез такъв уебсайт на трета страна, моля имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност или задължение за политиките на поверителност или практиките, прилагани от трети страни. Моля проверете тези политики, преди да се регистрирате в нашия Уебсайт чрез такъв уебсайт на трета страна.

11. Достъп до информация и други права, които може да имате

11.1. Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното: • правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не; • правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни; • правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка; • правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас; • правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни; • правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели; • правото да отмените Вашето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията; • правото за отстраняване на Вашите данни от системата, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията.
11.2. Когато желаете да се възползвате от такова право, моля, адресирайте своето искане в писмен вид (имейл или подписано и датирано писмо) до rentforreal@gmail.com email адрес или до някой от контактите, посочен на нашия Уебсайт.

12. Отмяна на Вашето съгласие; отмяна на регистрация; задържане на данни

12.1 Вие можете да оттеглите своето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт по всяко време и без каквато и да било такса за Вас, като се свържете с нас в писмен вид (имейл е достатъчен) чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.
12.2 В случай че между Вас и нас не е сключена никаква сделка преди Вашата отмяна или заявление за отмяна на регистрацията, ние ще отстраним Вашите данни от системата, така че повече да няма достъп до тях.

13. Сигурност на данните

13.1. Ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в Политиката на поверителност и всички изисквания на приложимото право.
13.2. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Всички транзакции ще бъдат криптирани посредством TLS технология.
13.3 За съжаление, преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани до и от нашия Уебсайт. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неправомерен достъп.
13.4 Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.
13.5 Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

14. Злоупотреба с лични данни

В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно в писмен вид или по имейл до rentforreal@gmail.com или на контактите, посочени на нашия Уебсайт и, ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.