Как работи "Реални наеми"(Rent for real)?

Една от най-силните страни на платформата ни е, че тя се базира на автентичните данни в обявите, които публикува. По-надолу ще ви обясним, как успяваме да следим за достоверността на тези данни от момента на създаването на обявата до нейното закривне (затваряне).

Механизми за удостоверяване на данните "Реални наеми" разчита на няколко механизма, чрез които да представи единствено вярна информация на сайта си.
 • Регистратори

  При желаение на собственик да публикува в сайта обява с имота си, той може да избере между двата варианта описани по-нагледно тук, а именно:

  1. свърза се с нас и наш колега, който отива на място и помага за публикуването на обявата
  2. или наемодателят сам създава обявата оттук и тогава се свързва с нас, за да изпратим колега, който да провери достоверността на данните.

  И в двата случая, за да бъде публикувана обявата, регистратор (на обяви) трябва да го посети на адреса на имота. По този начин ние гарантираме, че първоначалните данни в обявата винаги са автентични.

 • Срок на обявата

  Срок на активност

  Честa практика при конкуренцията е, когато дадена обява е изпълнила целта си, да бъде забравена на сайта, на който е публикувана. Така даденият сайт се препълва с изтекли обяви и това затруднява търсенето на действителните такива.

  За да предотвратим това, обявите на "Реални наеми" имат срок на активност - това е срокът, в който те са видими на сайта. Платформата ще ви предупреди поне 24 часа преди обявата да стане неактивна, за да имате достатъчно време да удължите периодът й на активност.

  Ако дадена обява стане неактивна, но не е постигнала целта си (имотът не е отдаден под наем), то собственикът й може да я активира, чрез бутона "Активирай" (намиращ се в профила му) или чрез линк претен на е-мейлът му. Така обявата отново ще бъде активна и видима на сайта.

  Срок на неактивност

  В случай че обявата стане неактивна, за нея тече срок на неактивност. Както е уточнено в горният параграф, през времето на неактивност, обявата може да бъде активирана от наемодателя. Ако обаче той не го направи в определен срок, обявата се счита за изтекла и се закрива. След това, дори да желае, наемодателят няма да може да реактивира обявата, а ще трябва да създаде нова.

  За да разберете по-добре как действат тези срокове, проверете секцията "Животът на обявата" по-надолу.

  По този начин желаем да припомняме на наемодателите, че са публикували информация на сайта и отговарят за нейната актуалност. Всяка ненавременна актуализация от тяхна страна би им коствала време и усилия, за да възстановят обявата си.

 • Коментар към обява

  Всяка обява ще даде възможност за коментар или оплакване. Недоволните (от дадена обява) клиенти ще имат възможност да изкажат мнението си на сайта или след като се свържат с нас. След това отговорност на "Реални наеми" е да установи, дали има нарушения на правилата за публикуването на обявата. При наличието на такава, обявата се сваля от сайта и повече няма да бъде активирана.

 • Тайни клиенти

  Един от механизмите за разследване на обяви е тайният клиент. "Реални наеми" си запазва правото да изпълнява тази роля, чрез свои служители или подставени трети лица, за да установи наличието или отсъствието на измамна схема в рамките на дадена обява. Ако се установи невярна информация в дадена обява, то тя се сваля от сайта и повече няма да бъде активирана.


"Животът" на обявата

Етапите в съществуването на обявите от създаването им до тяхното затваряне
Създаване на обявата
Непотвърдена
Верификация на данните
Активна
Изтекъл срок на активност
Неактивна
Изтекъл срок на неактивност
Затворена