Предимствата на "Rent for real" пред конкурентите

Предимствата на "Rent for real" пред конкурентите

В таблицата по-долу са включени "Rent for real" и конкурентите на пазара за невдижими имоти (наеми):

  • Фейсбук групите, създадени да с цел да свързват наематели и наемодатели
  • Агенциите за недвижими имоти, консултанти, брокери на недвижими имоти
  • Сайтовете, публикуващи за обяви за недвижими имоти
Изредени са няколко критерия за сравнение, като обозначенията са как следва:
  • - По-скоро да
  • - И да, и не
  • - По-скоро не

Ако не сте наясно, защо сме дали дадена оценка за определен критерий, посочете съответната клетка в таблицата и ще се появи допълнително разяснение в сивото поле.


Допълнителна информация
Посочете клетка от таблицата за повече информация!